ZAJĘCIA DLA DZIECI JUŻ OD 180 ZŁ MIESIĘCZNIE

Zajęcia wg programu Tenis 10 wprowadzą Twoje dziecko w świat tenisa. Zapewniamy doskonałe warunki do treningów i wykwalifikowaną kadrę.

Dla dzieci:

  • szkółki tenisowe
  • lekcje indywidualne
  • turnieje
  • junior liga
  • półkolonie tenisowe letnie i zimowe
  • obozy tenisowe

SZKÓŁKI TENISOWE DLA DZIECI JUŻ OD 2 ROKU ŻYCIA

Zajęcia tenisowo – adaptacyjne dla najmłodszych dzieci, które przygotowują je do pracy w grupie. Program z uwzględnieniem udziału dorosłych, zbliżony do zajęć tenisa dla starszych dzieci. Zabawy, zadania i ćwiczenia wykonywane są w parze z mamą, tatą, babcią czy dziadkiem.

Korzyści dla dziecka – bliskość rodzica daje poczucie bezpieczeństwa, dowartościowuje, dziecko łatwiej pokonuje stres i nieśmiałość.

Korzyści dla rodzica – aktywnie spędzony czas z dzieckiem, poznanie silnych i słabych stron dziecka.

Zajęcia odbywają się wg autorskiego programu uwzględniającego możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci w tym okresie życia.

Podczas zajęć używamy piłek z gąbki oraz pomniejszonego kortu. Mają one na celu, rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy. Uczymy podstawowych umiejętności taktycznych (utrzymanie piłki w korcie) i technicznych tzw. czucie piłki i jej trafianie przed sobą. Podczas zajęć wykonujemy ćwiczenia zarówno prawą, jak i lewą ręką.

Podczas zajęć używamy piłek czerwonych, są one 75% wolniejsze od piłek żółtych, kort jest pomniejszony. Skupiamy się na dalszym rozwoju sprawności ogólnej, poznawaniu kolejnych umiejętności taktycznych („gonienie” przeciwnika) oraz technicznych (prawidłowe chwyty i początki przyszłych pełnych uderzeń). Ćwiczenia wykonujemy zarówno prawą, jak i lewą ręką.

Podczas zajęć używamy piłek pomarańczowych, są one 50% wolniejsze od piłek żółtych, kort jest pomniejszony. Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji we wszystkich 5 sytuacjach meczowych, a ich gra przypomina dorosły tenis. Jest to poziom, na którym rozpoczyna się kształtowanie docelowej (ostatecznej) techniki uderzeń.

Podczas zajęć używamy piłek zielonych, są one 25% wolniejsze od piłek żółtych, kort jest pełnowymiarowy. Celem zajęć jest utrwalenie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Dzieci potrafią stosować podstawowe rozwiązania taktyczne podczas meczu.

Podczas zajęć używamy piłek żółtych, kort jest pełnowymiarowy. Po przejściu wcześniejszych poziomów, dziecko jest gotowe do treningu i rywalizacji normalną piłką na korcie o pełnych wymiarach.

Częstotliwość, długość oraz program zajęć ustalany jest indywidualnie pod dane dziecko. Jest to najszybszy sposób nauki! Zajęcia polecane dla dzieci, które chcą startować w turniejach i poprawiać swoje wyniki.

Najlepsze efekty daje połączenie zajęć grupowych z lekcjami indywidualnymi!

Zapisz swoje dziecko na pierwszy bezpłatny Trening!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez ArKademia Tenisa Arkadiusz Frączyk, ul. Wrzosowa 20, 46-300 Olesno, NIP 7542643844 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.

dzieci-oferta2
dzieci-oferta2

Zapisz swoje dziecko na pierwszy bezpłatny Trening!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez ArKademia Tenisa Arkadiusz Frączyk, ul. Wrzosowa 20, 46-300 Olesno, NIP 7542643844 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.

“ I don’t have big muscles. I’m not tall. I have power inside. I fight ”

Simona Halep